"; } // form + tabel echo "

"; echo ""; // naam echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // button echo ""; echo ""; // sluit form + tabel echo ""; echo "
Name:
 
E-mail address:
 
Subject:
 
Message:
 
 
"; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "INGEVULD CONTACT formULIER\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . $_POST['naam'] . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Bericht:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op $datum via het ip " . $ip . "\n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">"; mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers); echo "Bedankt voor het versturen van een e-mail. Je zult snel een antwoord "; echo "krijgen indien dit nodig is.

"; echo "We nemen alles serieus en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie "; echo "die we binnen krijgen. Je e-mail adres zal nooit aan derden worden gegeven."; } ?>